เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธี โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวมุทิตาจิตและร่วมโกสุมสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน โดยในปีนี้มีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 6 ท่าน ได้แก่
      รองศาสตราจารย์ธวัช วีระสิริวัฒน์

      อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์

      อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์

      นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม

      นางศรีเมือง โตยิ่ง

และ นายเสนอ ก้อล่อ

และนอกจากจะมีช่วงพิธีการที่สำคัญอย่างการโกสุมสดุดีแล้วยังมีการแสดงรำอวยพรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดยมีผู้ที่ให้ความเคารพรักต่อผู้เกษียณฯทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมโกสุมสดุดีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery