วันที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ในความร่วมมือโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งทำการเก็บข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชร บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery