ถ่ายทำสกู๊ปข่าวเศรษฐกิจ ช่อง 9 โมเดิร์นไนท์ทีวี เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่” 


          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม ประธานโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมถ่ายทำสกู๊ปข่าวเศรษฐกิจ ช่อง 9 โมเดิร์นไนท์ทีวี เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่” จากแผนธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ในโครงการสานรักปลูกรักษ์ด้วยชุมชน  

ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery