การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยการแสดงบรรเลงวงปี่พาทย์  การบรรเลงดนตรีสากลวงแซกโซโฟนวงใหญ่ การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ การแสดงระบำกิ่งไม้ เงินทอง การแสดงระบำถวายอาลัยน้อมดวงใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจ ตราบเท่านิรันดร์  การแสดงโขนหน้าไฟ   ตอน พระรามตามกวาง  และตอน ยกรบ การแสดงระบำชากังราวน้อมเกล้าถวายพ่อของแผ่นดิน การบรรเลงและร้องเพลงจากผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรเลงกีตาร์คลาสสิค  การบรรเลงเพลงวงออร์เคสตราต้าเครื่องสาย  การบรรเลงวงดนตรีสากล  การแสดงหุ่นกระบอก และการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ เป็นต้น

มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
มหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery