วันที่ 27 ตุลาคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคเช้า เวลา 09.00. – 12.00 น. ประเภทผู้บริหาร และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานและเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นวิทยาการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร มีองค์ความรู้ด้านสำนักงานสีเขียวพร้อมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงาน

โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเข...
 
 
Powered by Phoca Gallery