พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเตรียมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 2400 คน โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน

 

          ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับกำหนดการในการฝึกซ้อมใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อม เริ่มจากวัน 6 พฤศจิกายน หลังจากบัณฑิตฯ รายงานตัวเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่  การสาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตแต่ละคณะ และในวันเดียวกันภาคค่ำมีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ “หนึ่งความสำเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ kpru”   สำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้ามีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อย ในภาคบ่ายเป็นพิธีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเสมือนรับจริง และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้าประกอบด้วยพิธีประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตดีเด่น และฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเสมือนรับจริง 

 

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery