พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560
          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเตรียมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 2400 คน โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน

          ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับกำหนดการในการฝึกซ้อมใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อม เริ่มจากวัน 6 พฤศจิกายน หลังจากบัณฑิตฯ รายงานตัวเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่  
การสาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตแต่ละคณะ และในวันเดียวกันภาคค่ำมีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ “หนึ่งความสำเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ kpru”   
สำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้ามีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อย ในภาคบ่ายเป็นพิธีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเสมือนรับจริง
และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้าประกอบด้วยพิธีประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตดีเด่น และฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเสมือนรับจริง

 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery