งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"


     
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ...จากพี่สู่น้อง" ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผุู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ ให้การต้อนรับ และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้นำในการจัดงานครั้งนี้ สำหรับงานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร “แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง”  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการดำเนินกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  ประสบการณ์จากศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเก่าและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิก รวมถึงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมบนเวทีก็มีการแสดงของคณะลิเกเพชรกรุครุศิลป์และคลองขลุงบำรุงศิลป์ สลับกับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นักศึกษากิจกรรมดีเด่นและมีจิตอาสา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี นักศึกษาผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวนทั้งหมด 10ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มีการจับสลากแจกของรางวัลทองคำจำนวน 2 รางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวสารจากบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด

งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery