วันที่ 28 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในภาคเช้า เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวง เวลา 06.29 น. พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 07.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเวลา 08.30 น. การแสดงระบำถวายพระพุทธวิธานปัญญาบดี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  และในภาคค่ำเวลา 17.09 น. พิธีสวดมนต์และพิธีปิดทองไหว้พระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภชของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช

พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery