วันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561 ณ อาคารแข่งขันกีฬาในร่ม (ฟุตซอล) รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้แสดงถึงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยฯ  การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีการแบ่งเป็น 6 สี จาก  6 คณะ ประกอบด้วย 1.สีฟ้า คณะครุศาสตร์  2.สีแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.สีชมพู คณะวิทยาการจัดการ 4.สีเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.สีม่วง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสีแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลทีมผสม บาสเก็ตบอลชาย และแชร์บอล ส่วนในภาคค่ำมีการจัดการงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่  "พันธ์ผูกและผูกพันธ์" ประจำปี 2561 ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery