วันที่ 19 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018 โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงชาย ในรูปแบบของค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเทพนคร ร่วมกับอาสาสมัครของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา โรงเรียนบ้านเทพนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนฝึกทักษะ และสร้างพฤติกรรมใหม่ ในการเป็นผู้นำ  เชื่อมั่นในความสามารถและคุณค่าในตนเอง ได้รับความรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ  เป็นต้น  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 103 คน ประกอบด้วย นักเรียน อาจารย์  เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครอเมริกัน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร

GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery