วันที่ 20 มกราคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 และทำบุญถวายภัตตาการแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 130 คน ร่วมพิธีและทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดป่าสมเด็จชัยรังสี  จัดขึ้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery