ผศ.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 40ปี ราชภัฏฯรวมใจลอยกระทงอย่างเป็นทางการ  ซึ่งงานได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.56 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  สำหรับในวันสุดท้ายนี้มีการเดินขบวนกระทงจากนักศึกษาทั้ง 5 คณะ อีกทั้งยังจัดให้มีการประกวดกระทงเจิมและกระทงไฟอีกด้วย  สำหรับผลการตัดสินการประกวดกระทงเจิม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยา...การจัดการ  สำหรับผลการตัดสินการประกวดกระทงไฟ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไฮไลต์ของค่ำคืนสุดท้ายคือการประกวดหนุ่ม-ธิดาราชภัฏ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลธิดาราชภัฏ ประจำปี 2556 ได้แก่  หมายเลข 15 นางสาวฟ้าอัมพร  สิงห์ทอง  นศ.คณะครุศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  หมายเลข 12 นางสาวศิริกุล  ปิ่นเพ็ชร  นศ.คณะครุศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  หมายเลข 5  นางสาวรุ่งนภา  ปัญญาทอง  นศ.คณะวิทยาการจัดการ  สำหรับหนุ่มราชภัฏ  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  หมายเลข 12  นายเกตุแก้ว  มังกร  นศ.คณะครุศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ หมายเลข 10  นายจิรวัฒน์  ศรีมหาโกศล  นศ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  หมายเลข 6  นายอานนท์  เรืองศรีจันทร์  นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสร็จสิ้นแล้วสำหรับงาน 40ปี ราชภัฏฯรวมใจลอยกระทง ประจำปี2556  พบกันใหม่ในปีหน้า  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นดูเพิ่มเติม

 

40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
40ปี ราชภัฏรวมใจลอยกระทง 231156
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery