วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "กีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด จำนวน 2 คณะสี ได้แก่  สีแดง  และสีเขียว  การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน เนื่องจากมีผู้ปกครองมาร่วมงานและร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาพ : ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery