MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

 

 

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร   ภายในงานอบรมการปฏิบัติตามกฏหมายและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเหนิดมลพิษ  จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธี

MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
MOU ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery