การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ

     วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

     รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอก ซึ่งในวันนี้มีคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมการอบรม สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery