รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพร โดยมีอาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้แก่นักเรียน ด้วยการมุ่งมั่นในการให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมและวงการการศึกษา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล 3

รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery