ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ “เยาวชนนาฏศิลป์เซียน” 2561

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ เปิดเผยว่าขึ้นระหว่าง โครงการนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) , วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกันและเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียนให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียน นักศึกษาจากประเทศอาเซียน จำนวน ๕ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ และนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๓๐๐ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร กล่าวต่อว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

          ๑.การแสดงนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ๒.กิจกรรมเสวนา“บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก”

          (The Role of ASEAN Dance in Promoting World Heritage Tourism) (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

          ๓.กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดง“รำถวายพระพร”

          ๔.กิจกรรมตลาดอาหารพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชร (ตลาดย้อนรอยชากังราว)

          ๕.กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร (วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร)

          ๖.ชมนิทรรศการหุ้นกระบอก และการแสดงหุ้นกระบอก (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

          ๗.กิจกรรมศิลป์ในสวน สเปเชียล สอนศิลปะ แสดงดนตรี สินค้าโฮมเมด แฮนด์เมด (กลุ่มศิลป์ในสวน)

          ๘.กิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร (พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร)

          ๙.การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล (โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery