วันนี้ (29 กันยายน 2557) ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี
มหาวิทยาล...ัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ในชื่อ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จวบจนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในวันที่ 29 กันยายน 2557 นี้ เป็นวันครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนา ในทุกๆปีจะมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 29 เดือนกันยายน
ตลอดเวลา 41 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการได้มีการลงนามความร่วมมือกับหลากหลายประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังให้ความสำคัญกับชุมชนในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลชุมชนทั้งในด้านของงานวิจัย ผู้สูงอายุ จึงนับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery