เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดพิธีโกสุมสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวมุทิตาจิตและร่วมโกสุมสดุดีแก่ผู้เกษีย...ณอายุราชการทั้ง 7 ท่าน
โดยในปีนี้มีข้าราชการผู้เกษียณอายุจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พรเพ็ญ โชชัย , รองศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา สุขเทศ , อาจารย์จิราภา จารุวัฒน์,อาจารย์วิรัช เนื้อไม้ , คุณพรศิริ บุญโพธิ์แก้ว , คุณนพวรรณ อุดมนิทัศน์ การเกษียณอายุราชการนับเป็นการหยุดพักผ่อน หลังจากทำงานอย่างหนัก เหน็ดเหนื่อยและตรากตรำมาเป็นเวลานาน แต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ความรู้และประสบการณ์ของทุกท่านที่มีอยู่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อยู่เสมอ โดยนอกจากจะมีช่วงพิธีการที่สำคัญอย่างการโกสุมสดุดีแล้วยังมีการแสดงรำอวยพรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงจากคณะ ศูนย์ สำนัก โดยมีผู้ที่ให้ความเคารพรักต่อผู้เกษียณฯทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโกสุมสดุดีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
งานเกษียณ 2557
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery