มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจำนวนกว่า1,653 คน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นประดู่ และต้นมะขาม บริเวณพื้นที่ 67 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery