ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกว่า 120 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานดอกมะลิสด พานพุ่มเงินพุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมพลังของความรัก ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ลานวัฒนธรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2558

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery