พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส.ค. 2558 “พระแม่ให้ สายใย ทักทอ” ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส.ค. 2558เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการส่งเสริมผ้าไทยพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งงานด้านศิลปาชีพ และการส่งเสริมเรื่องผ้าไทย ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สืบทอด และริเริ่มให้อนุรักษ์ศิลปะบนผืนผ้าอีกทั้งทรงเป็นต้นแบบการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยที่โดดเด่น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงแบบผ้าไทยในชื่องาน พระแม่ให้ สายใย ถักทอ โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมใส่ชุดผ้าไทยสวยงามสุดอลังการ กว่า 50 แบบ อีกทั้งผู้มาร่วมงานทั้งบุคลากรและนักศึกษายังร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสร้างสีสันให้กับการจัดงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำถวายพระพร วางพานพุ่มเงิน-ทอง กิจกรรมระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด มีการฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรัก ความห่วงใยที่แม่มีให้กับลูกเสมอ ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้เป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม และตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery