โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง สดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558
ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดพิธีโกสุมสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวมุทิตาจิตและร่วมโกสุมสดุดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน 
โดยในปีนี้มีข้าราชการผู้เกษียณอายุจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ รศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน
รศ.ธารทิพย์ ธรรมสอน รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ผศ.ก่อเกียรติ วิทยรัตน์ ผศ.ธีระ ภักดี ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผศ.บุญเลิศ สงวนวัฒนา
รศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล รศ.ดร.สุณีย์ บุญพิทักษ์ ผศ.วิไลวรรณ กระต่ายทอง นายประวัติ เรื่อศรีจันทร์ และนายสนาม สุขสำราญ
การเกษียณอายุราชการนับเป็นการหยุดพักผ่อน หลังจากทำงานอย่างหนัก เหน็ดเหนื่อยและตรากตรำมาเป็นเวลานาน แต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ความรู้และประสบการณ์ของทุกท่านที่มีอยู่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อยู่เสมอ โดยนอกจากจะมีช่วงพิธีการที่สำคัญอย่างการโกสุมสดุดีแล้วยังมีการแสดงรำอวยพรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงจากคณะ ศูนย์ สำนัก โดยมีผู้ที่ให้ความเคารพรักต่อผู้เกษียณฯทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโกสุมสดุดีเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery