มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวันนี้เป็นวันแรกของพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ และมี รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฯ เป็นผู้อำนวยการจัดพิธีในปีนี้ โดยวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกซ้อม ในช่วงเช้านั้นมีพิธีปฐมนิเทศบัณฑิต และสาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. จะเป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ในแต่ละคณะ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. มีกิจกรรมงานราตรีศรีสักทอง ฉลองบัณฑิตใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และมีกิจกรรมจับสลากแจกของรางวัลอีกมากมายภายในงาน อาทิ สร้อยคอทองคำ จำนวน 12 เส้น กล้องถ่ายภาพ เงินรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมาย

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18 ต.ค. 58
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery