มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการ ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนา การเรียนรู้ สู่การจัดนิทรรศการเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในระดับสากล ภายในงานประกอบไปด้วย อาทิ การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ฝนหลวง” การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ ในเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำ ความยากจนบนความท้าทายสวัสดิการทางสังคม” การรับฟังการบรรยาย “รู้คิด รู้ทำ ชักนำสู่ความสำเร็จ” จากศิลปิน นักแสดง ช่อง 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการอาเซียน การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำและนำสมัย พร้อมทั้งการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีการแสดงจากสถาบันอุดมศึกษา และการแสดงนานาชาติจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม เกาหลี เป็นต้น

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery