วันที่ (20 ก.พ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15 “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กีฬาสร้างสามัคคี สามัคคีสร้างชาติ” โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฯ ผศ.สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา “ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” และให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้ามีการประกวดขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา และกีฬาพื้นบ้านตลอดทั้งวัน ในช่วงเวลา 18.00 น. ติดตามการประกวดกองเชียร์และฉากประกอบอัฒจันทร์เชียร์ของแต่ละคณะ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery