วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) (Congratulations) รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตร แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน ป้อมปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัน หยวกวัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery