วันที่ 7 มี.ค. 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ “เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มี.ค. 2559 โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท แพนไดแด็กติก จำกัด ร่วมกับ บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบไปด้วย อาทิ ครู – อาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ นำความรู้และระสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การสอนต่อไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery