วันที่ 24 มี.ค. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีประทุม ขอนแก่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.4) และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) จัดงาน "การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน" ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) โดยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้ามีพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน ๑๐ ประเทศ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมาร์ บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และไทย พร้อมด้วยมหกรรมอาหารพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชร “มรดกการกินถิ่นไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน”

การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery