วันที่ 23 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life" ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยเชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาบรรยาย โดยมีท่าน ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฯ
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและสร้างเวทีสำหรับนักศึกษาได้นำเสนอความรู้ ความสามารถด้านต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery