วันที่ 29 มี.ค. 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการศึกษาดูงาน “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยเดินทางมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery