วันที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Received reports) รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้ารับรายงานตัวกว่า 700 คน โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2559 สมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) สอบถามโทร 055 706 555 ต่อ 1022 – 1023 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ จำนวน 3 สาขาวิชา เพื่อขยายโอกาสเส้นทางการทำงานให้กับนักศึกษาในอนาคตเพิ่มขึ้น คือ...
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
2. สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ภาษา English Program (EP) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery