วันที่ 20 เม.ย. 59 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด "โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร" ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 โดยเชิญวิทยากรพิเศษ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วย ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินภายในระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery