วันนี้ที่ 21 เม.ย. 59 ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559 เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ไม่ให้สูญหายไปและนับเป็นโอกาสอันดีในการการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ณ ลานหน้าห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery