วันที่ 27 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสงกรานต์ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ไม่ให้สูญหายไปและนับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมขอพรจากท่านอธิการบดี รวมทั้งเป็นการขอขมาคณาจารย์กับสิ่งที่ได้ล่วงเกินและเป็นการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ของไทยอีกทางหนึ่ง โดยท่านอธิการบดีได้ให้พรขอให้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งการทำงานการศึกษาตลอดจนครอบครัว บรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วย อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ทั้ง 5 คณะ กิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สากล เป็นต้น ณ ลานอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
ผลการประกวดนางสงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวกมลรัตน์ แสวงสินธุ์(กวาง) หมายเลข 15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพรรณภัทร น้องพงษ์(บีม) หมายเลข 11 คณะครุศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวฏิธิรา แจ่มหม้อ(อาย) หมายเลข 10 คณะครุศาสตร์ 

รางวัลชมเชยมีสองราลวัล
1. รางวัลชมเชย นางสาวชลิตา อินทร์สุวรรณโณ(ไผ่) คณะครุศาสตร์
2. รางวัลชมเชย นางสาวชมพูนุช มงคลการ(เล้ก) หมายเลข 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery