วันที่ 24 พ.ค. 2559 รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับและให้การแนะนำโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้กับคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery