วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการ "การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ"
โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และมีท่าน รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ด้วยเพราะเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เน้นที่รูปแบบการส่งเสริมและการให้ความรู้ความเข้ามากยิ่งขึ้น แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery