สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดโครงการ“สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) เพื่อเป็นการพบปะทั้งสมาชิกเก่าและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกใหม่ให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ฯรับทราบข้อมูลตลอดจนรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery