การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

     วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น

การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery