วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน"  ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) โดยมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวิทยากรในการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์พระราชทาน เพื่อถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery