สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและการวิเคราะห์ค่างานระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery