วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวทักทายนักศึกษาใหม่ และชี้แจงแนวทางในการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery