วันที่ 15 ก.ค. 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา นำโดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และตัวแทนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด มาร่วมด้วย ณ วัดวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery