วันที่ 24 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย” โดยมี รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้าชมนิทรรศการทางสังคมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา การเสวนาทิศทางครูสังคมศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ในภาคค่ำ มีพิธีโกสุมภ์สดุดีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery