วันที่ 28 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง” เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ ณ หอประชุมรัตนาอาภา

พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery