เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ปีงบประมาณ 2560 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 111 คน ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนจะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery