วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีความมานะพยายามในการศึกษาและมีความประพฤติดี จำนวน 71 ทุน เป็นจำนวนเงิน 584,000 บาท แบ่งออกเป็น 1. ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 2. กองทุนเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 24 ทุน ๆ ละ 8,300 บาท 3. ทุนการศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 4. ทุนการศึกษา ปตท.สผ.เพชร เอส -1 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ทุน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการจัดหาครูต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 6 แห่ง จำนวน 9 คน งบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 บาท ซึ่งมีคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลการของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

1
 
Download
15235585_1561934180500414_4975045626787958550_o
 
Download
15235616_1561933847167114_4558051246264952489_o
 
Download
15235694_1561933680500464_1435370496080409657_o
 
Download
15235699_1561932987167200_8816090494206409612_o
 
Download
15235722_1561932573833908_7273100964653393247_o
 
Download
15250868_1561932703833895_7628393646997645314_o
 
Download
15250963_1561933750500457_2616839631561128358_o
 
Download
15252469_1561933533833812_8750489128345802190_o
 
Download
15252559_1561933247167174_3165121570293293892_o
 
Download
15252561_1561934153833750_6770845513227977913_o
 
Download
15252614_1561932570500575_350950026060929320_o
 
Download
15259248_1561932380500594_6437062545740301431_o
 
Download
15259521_1561933873833778_3353768679270657579_o
 
Download
15259611_1561932690500563_2123020846077868882_o
 
Download
15259691_1561933380500494_2502270619609722523_o
 
Download
15271908_1561933970500435_3459651032819991502_o
 
Download
15272073_1561933443833821_8474615860874276631_o
 
Download
15272183_1561934017167097_8622514810921414159_o
 
Download
15288617_1561933580500474_858328957291193366_o
 
Download
15288704_1561933120500520_2598072933322947158_o
 
Download
15289128_1561933800500452_9171347081927991014_o
 
Download
15289145_1561934000500432_4405996737949000843_o
 
Download
15289313_1561933207167178_3699720344455773005_o
 
Download
15304293_1561933373833828_4159844885555888352_o
 
Download
15304445_1561932837167215_8613946761135865259_o
 
Download
15304569_1561933690500463_2286419090663381619_o
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery