วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรม "พัฒนาศักยภาพผู้นำ" โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จำนวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
   1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้นำนักศึกษา
   2. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้นำนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery