กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 
                        วันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 2 โดยมีกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมพิเศษ เรื่อง “ความสำนึกในพระคุณของบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย พระครูใบฏีกานำบุญ สัมปันโน และพระครูสังฆรักษ์สุรินทร์ จารุธมฺโม  จากนั้นเป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างความบันเทิงและละลายพฤติกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ในภาคบ่ายมีกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมฝึกร้องเพลงประจำมหาวิยาลัย เป็นต้น  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery